Po raz kolejny nasza działalność została dofinansowana przez Gminę Miasta Sanoka zgonie z przepisami Uchwały Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka dotyczącej tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W naszym przypadku projekt zgłoszony pod nazwą "Siatkówka jak promocja zdrowego trybu życia" został dofinansowany kwotą 18 000,00zł. Kwota ta wraz ze środkami pozyskanymi z innych źródeł zostanie przeznaczona na wsparcie naszych drużyn młodzieżowych.

DZIĘKUJEMY !!!

Główni Partnerzy