Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe "Volleyball" Sanok działając na podstawie par. 21 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w Sanoku ul. Wyspiańskiego 53/9 godz 18. W przypadku braku kworum godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy.

Główni Partnerzy